دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آنها عاشق همند 1984 Daniel Lavoie : Ils S Aimen

 

 

 

Ils s aimentIls s`aiment comme avant
آن ها عاشق هم اند آن ها مثل قبل عاشق هم اند

Avant les menaces et les grands tourments
مثل قبل از خطر ها و رنجش های عظیم

Ils s`aiment tout hsitants
آن ها در عشق خود مردد اند

Dcouvrant l`amour et dcouvrant le temps
در حال درک کردن عشق و زمان اند

Y`a quelqu`un qui se moque
کسی آن ها را به سخره می گیرد

J`entends quelqu`un qui se moque
من صدای کسی را می شنوم که مسخره می کند

Se moque de moi, se moque de qui?
مرا مسخره می کند، چه کسی را مسخره می کند؟

Ils s`aiment comme des enfants
آن ها مثل بچه ها عاشق هم اند

Amour plein d`espoir impatient
عشقی سرشار از امیدی بی تاب

Et malgr les regards
و بر خلاف نگاه هایی

Remplis de dsespoir
پر از نا امیدی

Malgr les statistiques
بر خلاف آمارها

Ils s`aiment comme des enfants
آن ها مثل بچه ها عاشق هم اند

Enfants de la bombe
بچه های بمباران ها

Des catastrophes De la menace qui gronde
و بدبختی هاو خطرهای در شرف وقوع

Enfants du cynisme Arms jusqu`aux dents
بچه های شک گرایی تا دندان مسلح

Ils s`aiment comme des enfants
آن ها مثل بچه ها عاشق هم اند

Comme avant le menaces et les grands tourments
مثل قبل از خطر ها و رنجش های عظیم

Et si tout doit sauter, S`crouler sous nos pieds
و اگر قرار است همه چیز منفجر شود و زیر پای ما فرو ریزد

Laissons-les, laissons-les, laissons-les Laissons-les s`aimer
بگذارید بگذارید بگذارید بگذارید عاشق هم باشند

Et si tout doit sauter S`crouler sous nos pieds
و اگر قرار است همه چیز منفجر شود و زیر پای ما فرو ریزد

Laissons-les, laissons-les, laissons-les Laissons-les s`aimer
بگذارید بگذارید بگذارید بگذارید عاشق هم باشند

Enfants de la bombe Des catastrophes De la menace qui gronde
بچه های بمباران ها و بدبختی ها و خطرهای در شرف وقوع

Enfants du cynisme Arms jusqu`aux dents
بچه های شک گرایی تا دندان مسلح

Ils s`aiment comme avant
آن ها مثل قبل عاشق هم اند

Avant les menaces et les grands tourments Ils s`aiment comme avant
مثل قبل از خطر ها و رنجش های عظیم آن ها مثل قبل عاشق هم اند

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*