دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

از کجا شروع کنم 1970 Andy Williams : Where Do I Begin

 

Where do I begin
از کجا شروع کنم

To tell the story of how great a love can be
تا داستان عظمتی که عشق میتواند داشته باشد را بگویم

The sweet love story that is older than the sea
داستان یک عشق شیرین با قدمتی بیشتر از دریاها

The simple truth about the love she brings to me
حقیقت ساده درباره عشقی که او برایم به ارمغان آورد

Where do I start
از کجا آغاز کنم

With her first hello
با اولین سلامش

She gave new meaning to this empty world of mine
معنای تازه ای به جهان خالی من بخشید

There’ll never be another love, another time
هرگز دیگر بار عشقی در کار نخواهد بود

She came into my life and made the living fine
او به زندگی من وارد شد و زندگی را زیبا کرد

She fills my heart
او قلب مرا سرشار میکند

She fills my heart with very special things
او قلب مرا با استثنایی ترین چیزها سرشار میکند

With angels’ songs , with wild imaginings
با آواز فرشته ها، با تصورات بکر

She fills my soul with so much love
او روح مرا با عشقی سرشار فرا میگیرد

That everywhere I go I’m never lonely
هر کجا که رفتم هرگز تنها نبودم

With you my love, who could be lonely
با تو عشقم، چه کسی می توانست تنها باشد

I reach for her hand-it’s always there
دستش را که می جویم، همیشه آنجاست

How long does it last
چقدر طول خواهد کشید

Can love be measured by the hours in a day
آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

I have no answers now but this much I can say
من جوابی برایش ندارم، تنها می توانم بگویم

I know I’ll need her till the stars all burn away
میدانم که به او نیاز خواهم داشت تا زمانی که ستارگان خاموش شوند

And she’ll be there
و او آنجا خواهد بود

How long does it last
چقدر طول خواهد کشید

Can love be measured by the hours in a day
آیا می توان عشق را با ساعات یک روز اندازه گرفت

I have no answers now but this much I can say
من جوابی برایش ندارم، تنها می توانم بگویم

I know I’ll need her till the stars all burn away
میدانم که به او نیاز خواهم داشت تا زمانی که ستارگان خاموش شوند

And she’ll be there
و او آنجا خواهد بود

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*