دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اگر تو وجود نداشتی 1975 Joe Dassin : Et Si Tu N Existais

 

 

 

Et si tu n’existais pas
و اگر تو وجود نمیداشتی

Dis-moi pourquoi j’existerais Pour traîner dans un monde sans toi
بگو من چرا باید میبودم؟ تا خود را در جهانی بدون تواز سویی به سویی دیگر بکشانم

Sans espoir et sans regret Et si tu n’existais pas
بی هیچ امید و افسوسی و اگر تو وجود نمیداشتی

J’essaierais d’inventer l’amour Comme un peintre qui voit sous ses doigts
سعی میکردم عشق را بیافرینم مانند نقاشی که از زیر انگشتانش

Naître les couleurs du jour
زایش رنگهای روز را نگاه میکند

Et qui n’en revient pas
و باورش نمی*آید

Et si tu n’existais pas
و اگر تو وجود نمیداشتی

Dis-moi pour qui j’existerais Des passantes endormies dans mes bras
بگو من چرا باید میبودم؟ با رهگذرانی خفته در آغوشم

Que je n’aimerais jamais Et si tu n’existais pas
که هیچگاه دوستشان نمیداشتم و اگر تو وجود نمیداشتی

Je ne serais qu’un point de plus
من فقط نقطه ای دیگر از این جهان میبودم

Dans ce monde qui vient et qui va
که می*آمد و میرفت

Je me sentirais perdu J’aurais besoin de toi
احساس گم شدن میکرد و به تو نیاز داشت

Et si tu n’existais pas
و اگر تو وجود نمیداشتی

Je ne serais qu’un point de plus
من فقط نقطه ای دیگر از این جهان میبودم

Dans ce monde qui vient et qui va
که می*آمد و میرفت

Je me sentirais perdu J’aurais besoin de toi
احساس گم شدن میکرد و به تو نیاز داشت

Et si tu n’existais pas Dis-moi pourquoi j’existerais
و اگر تو وجود نمیداشتی بگو من چرا باید میبودم؟

Je pourrais faire semblant d’être moi
میتوانستم تظاهر کنم که من هستم

Mais je ne serais pas vrai Et si tu n’existais pas
ولی این حقیقت نبود و اگر تو وجود نمیداشتی

Je crois que je l’aurais trouvé Le secret de la vie le pourquoi
گمانم راز هستی را میفهمیدم، چرایی آن را

Simplement pour te créer
فقط آفریدن تو

Et pour te regarder
و نگاه کردن به تو

Et si tu n’existais pas Dis-moi pourquoi j’existerais
و اگر تو وجود نمیداشتی بگو من چرا باید میبودم؟

Pour traîner dans un monde sans toi
تا خود را در جهانی بدون تواز سویی به سویی دیگر بکشانم

Sans espoir et sans regret
بی هیچ امید و افسوسی

Et si tu n’existais pas Dis-moi pourquoi j’existerais
و اگر تو وجود نمیداشتی بگو من چرا باید میبودم؟

Je pourrais faire semblant d’être moi
میتوانستم تظاهر کنم که من هستم

Mais je ne serais pas vrai Et si tu n’existais pas
ولی این حقیقت نبود و اگر تو وجود نمیداشتی

Je crois que je l’aurais trouvé Le secret de la vie le pourquoi
گمانم راز هستی را میفهمیدم، چرایی آن را

Simplement pour te créer
فقط آفریدن تو

Et pour te regarder
و نگاه کردن به تو

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*