دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اگه تو بری 1967 Shirley Bassey : If You Go Away

ساک ورزشی فیرو پلاس کد 326

 

If you go away,
اگه که بری،

on this summer day,
تو این روز تابستانی

Then you might as well,
اون وقت ممکنه،

take the sun away;
خورشیدم ببری،

All the birds that flew,
همه پرنده هایی که پر می زدن،

in the summer sky,
تو آسمون تابستانی

When our love was new,
اون موقع که عشقمون تازه بود،

and our hearts were high;
و قلب هامون رفیع

When the day was young,
وقتی روز بود کوتاه،

and the night was long,
و شب بود بلند

And the moon stood still for the night bird’s song.
و ماه برای شنیدن آواز پرنده ی شب، بی حرکت می ایستاد

If you go away, If you go away, If you go away, If you go away…
اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری…

But if you stay,I’ll make you a day Like no day has been,
اما اگه بمونی،یه روزی برات بسازم که مثلش نبوده،

or will be again;We’ll sail the sun,
و دیگه هم نخواهد بود(در اون روز) خورشید رو در می نوردیم

we’ll ride on the rain,We’ll talk to the trees and worship the wind.
رو بارون سواری می کنیم با درخت ها گپ می زنیم و باد رو می ستاییم

Then if you go,I’ll understand, Leave me just enough love
بعدش اگه بری،درک می کنم، فقط اون قدر عشق برام بذار

to fill up my hand,
که بتونم باهاش دستمو پر کنم

If you go away, If you go away, If you go away, If you go away…
اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری…

as I know you will You must tell the world to stop turning till
هر چند میدونم میری تو باید به دنیا بگی دیگه نچرخه

You return again, if you ever do For what good is love without loving you
اگر تلاش کنی دوباره برگردی عشق چه خوبی داره بدون دوست داشتن تو

Can I tell you now as you turn to go I’ll be dying slowly till the next hello
می تونم بهت بگم که وقتی برگردی تا سلام بعدی من به آرامی میمیرم

If you go away, If you go away, If you go away
اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری

But if you stay I’ll make you a night Like no night has been or will be again
اما اگه بمونی،یه شبی برات بسازم که مثلش نبوده،

I’ll sail on your smile, I’ll ride on your touch
من روی لبخندت بادبان میزارم و با آن سواری میکنم

I’ll talk to your eyes that I love so much
به چشمات میگم که خیلی دوستش دارم

But if you go I won’t cry Though the good is gone from the word goodbye
اما اگه تو بری گریه نمی کنم هرچند خوب از کلمه خداحافظی رفته

If you go away, If you go away, If you go away
اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری

I know you must There’ll be nothing left in the world to trust
من میدونم دیگه چیزی در دنیا وجود نخواهد داشت که بشه بهش اعتماد کرد

Just an empty room full of empty space
جز یه اتاق خالی،مملو از فضای خالی

Like the empty look I see on your face.
مثل این نگاه خالی که در چهره ات می بینم

I’d have been the shadow of your dog
سایه ی سگت می شدم

If I thought you might have kept me by your side
اگه می دونستم این کارم منو کنارت نگه میداره

If you go away, If you go away, If you go away, If you go away…
اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری، اگه تو بری…

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*