دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

با همان سنگ 1982 Julio Iglesias : Con La Misma Piedra

 

Te miré why de pronto te empecé a querer
دیدمت و ناگهان عاشقت شدم

Sin imaginarme que podría perder
بدون اینکه احتمال بدم که ممکنه از دستت بدم

No medí mis pasos why caí en tus brazos
به اندازه کافی مواظب نبودم و تو منو بغل کردی

Tu cara de niña me hizo enloquecer
چهره ی دخترانه ات دیوونم می کرد

Pero fui en tu vida una diversión
اما من در زندگی تو، یک سرگرمی بیشتر نبودم

Tan sólo un juguete de tu colección
یک اسباب بازی از کلکسیون اسباب بازیهات

Me embrujaste al verte why tus ojos verdes
تو منو جادو کردی وقتی که بار اول دیدمت

Le pusieron trampas a mi corazón
و با چشمان سبز رنگت منو به دام انداختی

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
دوباره پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca he de ganar
در مسائل عشق، همیشه کم میارم

Porque es sabido que el que amor entrega
چون میگن وقتی عشق راهی میشه

De cualquier manera tiene que llorar
ما یحصلش چیزی جز گریه کردن نیست

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
و باز پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca aprenderé
در عاشقی سرم به سنگ نمی خوره

Yo que había jurado no jugar con ella
منی که قسم خورده بودم اذیتش نکنم

Tropecé de nuevo why con el mismo pie
باز با همون پا به من پشت پا زد

Pero fui en tu vida una diversión
اما من در زندگی تو، یک سرگرمی بیشتر نبودم

Tan sólo un juguete de tu colección
یک اسباب بازی از کلکسیون اسباب بازیهات

Me embrujaste al verte why tus ojos verdes
تو منو جادو کردی وقتی که بار اول دیدمت

Le pusieron trampas a mi corazón
و با چشمان سبز رنگت منو به دام انداختی

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
دوباره پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca he de ganar
در مسائل عشق، همیشه کم میارم

Porque es sabido que el que amor entrega
چون میگن وقتی عشق راهی میشه

De cualquier manera tiene que llorar
ما یحصلش چیزی جز گریه کردن نیست

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
و باز پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca aprenderé
در عاشقی سرم به سنگ نمی خوره

Yo que había jurado no jugar con ella
منی که قسم خورده بودم اذیتش نکنم

Tropecé de nuevo why con el mismo pie
باز با همون پا به من پشت پا زد

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
دوباره پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca he de ganar
در مسائل عشق، همیشه کم میارم

Porque es sabido que el que amor entrega
چون میگن وقتی عشق راهی میشه

De cualquier manera tiene que llorar
ما یحصلش چیزی جز گریه کردن نیست

Tropecé de nuevo why con la misma piedra
دوباره پام به همون سنگ گیر کرده

En cuestión de amores nunca aprenderé
در عاشقی سرم به سنگ نمی خوره

Yo que había jurado no jugar con ella
منی که قسم خورده بودم اذیتش نکنم

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*