دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای پیدا کردن سعی کن Yasmin Levy : Intentalo Encontrar 2005

چمدان مدل لاک پشتی مجموعه 2 عددی

 

 

¿qué es el amor?
عشق چیست؟

mira hacia la montaña cuando sale el sol,
نگاه کردن به کوه ها وقتی که خورشید بر فراز آنها طلوع می کند

busca en el arco iris un nuevo color, no te conformes nunca con ser un pensador.
جستجو برای یک رنگ تازه در رنگین کمان

¿qué es el amor?
عشق چیست؟

pregúntale al jilguero, al río y la flor
اشتیاق به پرنده، به رودخانه، به گل

él no tiene senderos, pero es andador.
اون مسیری نداره، اما در حرکته

no necesita puertas, es camino.
اون به در نیازی نداره، اون یک جاده است

y es que el amor,como todo lo que es bello, no tiene explicación,
زیرا که عشق نیازی به توضیح ندارد همان که برای همه چیز زیباست

es refugio y morada de algún soñador,
برای برخی رویا پردازان پناه و مامن است

que jugando a poeta, quiso ser un cantor.
آنهایی که با بازی شاعر بودن می خواهند به یک خواننده تبدیل شوند

y es que al final,
زیرا در پایان

tendrás en tu inventario lo que llegues a amar.
شما در وجود خود چیزی خواهید داشت که شما را وادار به دوست داشتن می کند

después no tendrás tiempo de volver a empezar.
بعدتر شما زمانی برای شروع دوباره نخواهید داشت

ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar
الان اون لحظه ای هست که باید تلاش کنید و عشق رو پیدا کنید

¿qué es el amor?
عشق چیست؟

una ventana abierta a la ilusión.
پنجره ی باز گریز

mirar hacia el cielo con el corazón, sin miedo a la caída.
با قلب آسمان را جستجو کردن بدون ترس از سقوط

y es que el amor,como todo lo que es bello, no tiene explicación,
زیرا که عشق نیازی به توضیح ندارد همان که برای همه چیز زیباست

es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta, quiso ser un cantor.
برای برخی رویا پردازان پناه و مامن است آنهایی که با بازی شاعر بودن می خواهند به یک خواننده تبدیل شوند

y es que al final,
زیرا در پایان

tendrás en tu inventario lo que llegues a amar.
شما در وجود خود چیزی خواهید داشت که شما را وادار به دوست داشتن می کند

después no tendrás tiempo de volver a empezar.
بعدتر شما زمانی برای شروع دوباره نخواهید داشت

ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar
الان اون لحظه ای هست که باید تلاش کنید و عشق رو پیدا کنید

y es que el amor,como todo lo que es bello, no tiene explicación,
زیرا که عشق نیازی به توضیح ندارد همان که برای همه چیز زیباست

es refugio y morada de algún soñador, que jugando a poeta, quiso ser un cantor.
برای برخی رویا پردازان پناه و مامن است آنهایی که با بازی شاعر بودن می خواهند به یک خواننده تبدیل شوند

y es que al final,
زیرا در پایان

tendrás en tu inventario lo que llegues a amar.
شما در وجود خود چیزی خواهید داشت که شما را وادار به دوست داشتن می کند

después no tendrás tiempo de volver a empezar.
بعدتر شما زمانی برای شروع دوباره نخواهید داشت

ahora es el momento, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar, inténtalo encontrar
الان اون لحظه ای هست که باید تلاش کنید و عشق رو پیدا کنید

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*