دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دوستت دارم 1996 Lara Fabian : Jetaime

 

 

D’accord, il existait D’autres fasons de se quitter
قبول، راه های دیگری هم برای جدایی وجود داشت

Quelques eclats de verre Auraient peut-нtre pu nous aider Dans ce silence amer, J’ai dйcidй de pardonner
چند جرعه مشروب شاید می توانست کمکمان کند در این سکوت تلخ، تصمیم گرفتم ببخشمت

Les erreurs qu’on peut faire А trop s’aimer
خطایی که به خاطر زیادی عشق از ما سر می زند

D’accord la petite fille En moi souvent te reclamait
قبول، دخترک درون من همواره تو را می خواست

Presque comme une mиre, Tu me bordais, me protegeais
شبیه یک مادر، دورم می گشتی و مراقبم بودی

Je t’ai volй ce sang Qu’on aurait pas dы partager
خوبی را از تو به یغما بردم که نباید در آن سهمی می داشتم

А bout de mots, de rнves Je vais crier
در نهایت واژه ها و رویاهایم فریاد می کنم

Je t’aime, je t’aime
دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un fou, comme un soldat
مثل یک دیوانه، مثل یک سرباز

Comme une star de cinema Je t’aime, je t’aime
مثل یک ستاره ی سینما دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un loup, comme un roi
به سان یک گرگ، به سان یک پادشاه

Comme un homme que je ne suis pas
به سان انسانی که من نیستم

Tu vois, je t’aime comme ca
می دانی، من این گونه دوستت دارم

D’accord, je t’ai confie Tous mes sourires, tous mes secrets
قبول، تمام لبخندها و رازهایم را به تو سپردم

Meme ceux, don’t seul un frиre Est le gardien inavouй Dans cette maison de pierre
حتی آنهایی را که فقط یک برادر می تواند نگهبانشان باشد در این خانه سنگی

Satan nous regardait danser
شیطان رقص ما را تماشا کرد

J’ai tant voulu la guerre De corps qui se faisaient la paix
نزاعی را می خواستم که به صلح ختم شود

Je t’aime, je t’aime
دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un fou, comme un soldat
مثل یک دیوانه، مثل یک سرباز

Comme une star de cinema
مثل یک ستاره ی سینما

Je t’aime, je t’aime
دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un loup, comme un roi Comme un homme que je ne suis pas
به سان یک گرگ، به سان یک پادشاه به سان انسانی که من نیستم

Tu vois, je t’aime comme ca
می دانی، من این گونه دوستت دارم

Je t’aime, je t’aime
دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un loup, comme un roi Comme un homme que je ne suis pas
به سان یک گرگ، به سان یک پادشاه به سان انسانی که من نیستم

Je t’aime, je t’aime
دوستت دارم، دوستت دارم

Comme un loup, comme un roi Comme un homme que je ne suis pas
به سان یک گرگ، به سان یک پادشاه به سان انسانی که من نیستم

Tu vois, je t’aime comme зa
می دانی، من این گونه دوستت دارم

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*