دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شانزلیزه 1969 Joe Dassin : Aux Champs Elysees

 

 

Je m’baladais sur l’avenue Le coeur ouvert à l’inconnu
من در خیابان قدم زده ام (با) دلی باز به روی غریبه ها

J’avais envie de dire bonjour
میخواستم بگویم روز بخیر

À n’importe qui N’importe qui c e fut toi
به هر کسی به هرکسی که باشی

Je t’ai dit n’importe quoi
چیز مهمی نگفتم

Il suffisait de te parler Pour t’apprivoiser
فقط میخواستم با تو حرف بزنم برای رام کردنت

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit
در آفتاب، زیر باران در ظهر یا نیمه شب

Il y a tout ce que vous voulez
هر چه بخواهی هست

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Tu m’as dit Jai rendez-vous Dans un sous-sol avec des fous”
به من گفتی : قرار دارم با مردی دیوانه در زیرزمین

Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin
که با گیتاری در دستش زندگی میکند از شب تا صبح

Alors je t’ai accompagnée On a chanté, on a dansé
پس من همراهیت کردم آواز خواندیم، رقصیدیم

Et l’on n’a même pas pensé À s’embrasser
و حتی فکر نکردیم به بوسیدن

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez
در آفتاب، زیر باران در ظهر یا نیمه شب هر چه بخواهی هست

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Hier soir deux inconnus Et ce matin sur l’avenue Deux amoureux tout étourdis Par la longue nuit
دیشب دو غریبه و امروز صبح، در خیابان دو عاشق بی پروا از شبی طولانی

Et de l’Étoile à la Concorde Un orchestre à mille cordes
و از اتوایل تا کنکورد (اسم دو میدان معروف) ارکستری با هزاران سیم

Tous les oiseaux du point du jour Chantent l’amour
تمام پرندگان در آن موقع روز از عشق میخواندند

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit
در آفتاب، زیر باران در ظهر یا نیمه شب

Il y a tout ce que vous voulez
هر چه بخواهی هست

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit
در آفتاب، زیر باران در ظهر یا نیمه شب

Il y a tout ce que vous voulez
هر چه بخواهی هست

Aux Champs-Élysées
در شانزه لیزه

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*