له شده Jennifer Paige:Crush 1998

I see ya blowing me a kiss
ميبينمت كه از دور برام بوسه ميفرستى

It doesn’t take a scientist To understand what’s going on baby
حتما نبايد دانشمند باشى تا بفهمى داستان چيه عزيزم

If you see something in my eye Let’s not over analyze Don’t go too deep with it baby
اگه يه چيزايى تو چشمام ميبينى، خيلى زيادى درگيرش نشو ، عزيزم زيادى روش عميق نشو

So let it be what it’ll be
بذار هرچى قراره بشه، پيش بياد

Don’t make a fuss and go crazy over you and me
بيخود شلوغش نكن و از باهم بودنمون ديوونه نشو

Here’s what I’ll do I’ll play loose
كارى كه من ميكنم اينه، ميخوام بى خيال باشم

Not like we have a date with destiny
نه اينكه انگار با سرنوشت قرار مدار داريم

It’s just a little crush
اين فقط يه حس زودگذره

Not like I faint every time we touch
نه اينكه هربار لمسم كنى من غش كنم

It’s just some little thing
اين فقط يه حس كوچيكه

Not like everything I do depends on you
نه اينكه از حالا هر كار ميخوام كنم به تو وابسته باشم

It’s raising my adrenaline
داره آدرنالين خونم رو بالا ميبره

You’re banging on a heart of tin
دارى به يه قلب بى دفاع ضربه ميزنى

Please don’t make too much of it baby
عزيزم لطفا زياده روى نكن

say the word forevermore
تو كلمه ى براى هميشه رو گفتى

That’s not what I’m looking for
اين اون چيزى نيست كه من دنبالشم

All I can commit to is maybe
همه ى چيزى كه ميتونم بهش متعهد باشم شايد هست

So let it be what it’ll be
بذار هرچى قراره بشه، پيش بياد

Don’t make a fuss and go crazy over you and me
بيخود شلوغش نكن و از باهم بودنمون ديوونه نشو

Here’s what I’ll do I’ll play loose
كارى كه من ميكنم اينه، ميخوام بى خيال باشم

Not like we have a date with destiny
نه اينكه انگار با سرنوشت قرار مدار داريم

It’s just a little crush
اين فقط يه حس زودگذره

Not like I faint every time we touch
نه اينكه هربار لمسم كنى من غش كنم

It’s just some little thing
اين فقط يه حس كوچيكه

Not like everything I do depends on you
نه اينكه از حالا هر كار ميخوام كنم به تو وابسته باشم

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن