دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ما تکانت خواهیم داد 1977 Queen : We Will Rock You

 

Buddy you’re a boy make a big noise
رفیق تو پسرى هستى که سروصدای زیادی ایجاد میکنى

Playin in the street gonna be a big man some day You got mud on yo face
تو خیابان بازى میکنى و روزى یک مرد بزرگ خواهی بود روی صورتت لجن هست

You big disgrace,Kickin your can all over the place
فضاحت بزرگی هستی قوطى حلبی خودت را با لگد همه جا میزنی

Singin
بخوانید

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re a young man hard man
رفیق تو یک مرد جوانى , یک مرد قوى

Shoutin in the street gonna take on the world some day
تو ی خیابان فریاد میزنى , میخواى یک روزی دنیا رو مال خودت کنى 0

You got blood on your face You big disgrace Wavin your banner all over the place
روی صورتت خون آلوده فضاحت بزرگی هستی پرچم خودت رو همه جا تکان میدهی

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re an old man poor man Pleadin with your eyes gonna make you some peace some day
رفیق تو یک مرد پیر ضعیف هستى التماسی که با چشمهات میکنی یک روزی برایت (آرامش) صلح رو برقرار میکند

You got mud on your face You big disgrace
روی صورتت لجن هست فضاحت بزرگی هستی

Somebody better put you back in your place
بهتره یکى تو رو سر جاى خودت بنشاند

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Sing it
بخوان

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Everybody
همه

We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Alright
خوبه

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*