دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

من بیمارم 1994 Lara Fabian : Je Suis Malade

 

 

Je ne rêve plus
نه دیگر رویا می‌بینم

Je ne fume plus
نه سیگاری می‌گیرانم

Je n’ai même plus d’histoire
نه حتی دیگر داستانی برایم مانده

Je suis sale sans toi Je suis laide sans toi
تنهایم بی تو و زیبا نیستم

Comme un orphelin dans un dortoir
مثل یتیمی در نوانخانه

Je n’ai plus envie De vivre ma vie Ma vie cesse quand tu pars
دیگر نمی‌خواهم زندگی کنم زندگیم ایستاد با رفتنت

Je n’ai plus de vie Et même mon lit Se transforme en quai de gare
دیگر هیچ زندگی‌ای ندارم و حتی تختم به شکل بندرگاهی درآمد

Quand tu t’en vas… Je suis malade Complètement malade
که از آن راهی شوی… بیمارم به‌کلی بیمار

Comme quand ma mère sortait le soir
مثل وقتی که مادرم داشت این غروب را ترک می‌گفت

Et qu’elle me laissant seule avec mon désespoir
و مرا در ناامیدی‌هام باقی می‌گذاشت

Je suis malade Parfaitement malade
بیمارم سراسر بیمار

T’arrive on ne sait jamais quand
برایت اتفاق می‌افتد، نمی‌دانی چه‌وقت

Tu repars on ne sait jamais où
کسی را ترک می‌کنی، نمی‌دانی به کجا

Et ça va faire bientôt deux ans
و «خیلی زود» دو سال طول می‌کشد

Que tu t’en fous…
تو دیوانه‌ای

Comme à un rocher Comme à un péché
مثل سنگ مثل گناه

Je suis accroché à toi
به تو قلاب شده‌ام

Je suis fatiguée, je suis épuisée
خسته‌ام، بیزارم از

De faire semblant d’être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits
تظاهر به شادی وقتی که انها وجود دارند هر شب می‌نوشم

Mais tous les whiskys Pour moi ont le même goût
اما همه‌ی شراب‌ها برایم یک طعم دارند

Et tous les bateaux Portent ton drapeau
و همه‌ی قایق‌ها پرچم تو را به باد می‌سپارند

Je ne sais plus où aller tu es partout…
نمی‌دانم کجا بروم وقتی تو همه جا هستی

Je suis malade Complètement malade
بیمارم به‌کلی بیمار

Je verse mon sang dans ton corps Et je suis comme un oiseau mort
خونم را در تو می‌ریزم و به پرنده‌ای مرده می‌مانم

Quand toi tu dors Je suis malade Parfaitement malade
وقتی تو خواب رفته‌ای بیمارم سراسر بیمار

Tu m’as privée de tous mes chants
تو تمام آوازهایم را از من گرفتی

Tu m’as vidée de tous mes mots
خالی‌ام کردی از کلمه

Pourtant moi j’avais du talent Avant ta peau…
ذوقی اگر بود پس پشت پوست تو ماند

Cet amour me tue Si ça continue Je crèverai seule avec moi
این عشق می‌کشدم اگر دنبالش را بگیرم به‌تنهایی می‌میرم

Près de ma radio comme un gosse idiot
کنار رادیو مثل کودکی ابله

j’écouterai ta propre propre voix qui me chantera…
که می‌شنوم صدای خود خودت را که آواز مرا می‌خواند…

Je suis malade Complètement malade
بیمارم به‌کلی بیمار

Comme quand ma mère sortait le soir
مثل وقتی که مادرم داشت این غروب را ترک می‌گفت

Et qu’elle me laissait seule avec mon désespoir
و مرا در ناامیدی‌هام باقی می‌گذاشت

Je suis malade c’est ça je suis malade
بیمارم آری بیمارم

Tu m’as privée de tous mes chants
تو تمام آوازهایم را از من گرفتی

Tu m’as vidée de tous mes mots
خالی‌ام کردی از کلمه

Et j’ai le coeur complètement malade
و من قلبی به‌کلی بیمار دارم

Cerné de barricades T’entends… Je suis malade…
محصور در حصارها می‌شنوی… بیمارم

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*