دیجی اوزا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

وقتی بهت احتیاج دارم 1970 Julic Iglesias : When I Need You

 

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I just close my eyes and I’m with you
فقط چشمانم را می بندم و با تو هستم

And all about I so want to give you
و همه چیز در مورد اون چیزی که می خواهم به تو بدهم

It’s only a heartbeat away
اون فقط به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

When I need love
وقتی که به عشق احتیاج دارم

I hold up my hands and I touch love
دستم را دراز کرده و عشق را لمس میکنم

Never knew there was so much love
هرگز نمی دانستنم که اینقدر عشق وجود دارد

Keeping me warm night and day
منو شب و روز گرم نگه دارد

Miles and miles of empty space in between us
مایل و مایل ( کیلومترها ) فضای خالی ( فاصله ) بین ما

The telephone can,t take the place of your smile
تلفن نمی تواند جای لبخندت را بگیرد

But you know I wont be traveling for ever
اما تو می دانی که من برای همیشه در سفر نخواهم بود

It,s cold out so hold out and do like I do
آن بیرون سرده ولی دستت را درازکن و همان کاری را بکن که من میکنم

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I just close my eyes and I,m with you
فقط چشمم را میبندم و با تو هستم

And all that I so want to give babe
وتمام اون چیزی که خیلی میخواهم به تو بدهم عزیزم

It,s only a heartbeat away
به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

It,s not easy when the road is your drive
این آسان نیست زمانی که جاده ترا با خودش میبرد ( راننده ات هست )

Honey that,s a heavy load that we bear
عزیزم اون بار سنگینی است که ما تحمل میکنیم

But you know I won,t be traveling a lifetime
اما تو می دانی که من تمام عمر درحال سفر نخواهم بود

It,s cold out so hold out and do like I do
آن بیرون سرده بنابراین دستت را درازکن و همان کاری را بکن که من میکنم

When I need you
وقتی به تو نیاز دارم

When I need love
وقتی به عشق نیاز دارم

I hold out my hands and I touch love
دستم را دراز کرده و عشق را لمس میکنم

I never knew there was so much love
هرگز نمی دانستنم که این اندازه عشق وجود دارد

Keeping me warm night and day
که منو شب و روز گرم نگه دارد

When I need you
زمانی که من به تو نیاز دارم

I Just close my eyes
فقط چشمانم را میبندم و تو در کنار من هستی

And you are right by my side
منو شب و روز گرم نگه میداری

keeping me warm night and day
فقط دستانم را دراز میکنم

I just hold up my hands Hold up my hands
دستانم را دراز میکنم

And I,m with you
و با تو هستم

All I want to give you
و تمام چیزی که میخواهم به تو بدهم

It,s only a heartbeat away
به اندازه یک ضربان قلب فاصله دارد

When I need you
زمانی که بتو نیاز دارم

0/5 (0 نظر)
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*